010 713 8526 wij@booop.nl

is wordpress webhosting veiligIs WordPress webhosting veilig?

WordPress is verreweg het meest gebruikte Content Management Systeem in Nederland. Hackers weten dit ook! Is wordpress hosting veilig? En hoe maak ik WordPress veiliger? Boóóp webhosting levert gratis webhosting en onbeperkte wordpress webhosting en booop helpt jou graag bij het veilig maken van jouw website.

Uit onderzoek van SIDN blijkt dat op meer dan 60% van de websites met een CMS op een .nl-domeinnaam uitgerust is met een WordPress CMS. Het grote voordeel van dit marktaandeel is de snelle ontwikkeling van dit CMS en de vele plugins die voor WordPress beschikbaar zijn. Een nadeel is wel dat kwaadwillenden ook weten dat er zo veel websites op WordPress draaien en dus zijn hackers altijd op zoek naar manieren om achterdeuren te vinden waarmee ze schade aan kunnen richten. Het is belangrijk om jouw websites hiertegen te wapenen en booop onbeperkte webhosting kan je hier bij helpen!

Hoe helpt boóóp jou om WordPress webhosting veilig te maken?

Als je jouw wordpress webhosting bij boóóp webhostingdiensten hebt ondergebracht, dan krijg je de beschikking over “Installtron”. Hiermee kun je WordPress installeren, volledig geautomatiseerd. Installtron kiest een admin-gebruikersnaam die anders is dan het standaard “admin”. Dit doen we om een brute-force-attack minder kans van slagen te bieden. Ook stelt Installtron een wachtwoord voor wat zeer uniek is en elke keer anders. Ook redelijk veilig dus.

Wat kun je zelf doen?

WordPress wordt zeer vaak geüpdatet. Dit is ook echt nodig! De vraag is niet óf je moet updaten, maar de vraag is hóe je het updaten gaat doen. Want ja, je móet updates uitvoeren! Hoewel de updates door WordPress beschikbaar worden gesteld, betekent dit niet meteen dat jouw website ook geüpdatet wordt. Kijk in de admin-omgeving van jouw website bij Dashboard >> Updates. Hier zie je de status van WordPress, de geïnstalleerde plugins en de theme’s. Je kunt er hier voor kiezen om updates uit te voeren. MAAR! Pas hiermee op! Kijk in de beschrijving van de module die je wilt updaten of deze geschikt is voor de versie van jouw WordPress installatie. Als je per ongeluk een update uitvoert waarna er allemaal problemen met jouw website ontstaan, dan is het erg lastig om de installatie ongedaan te maken.

Ook kun je er voor kiezen om het voor hackers zo ongemakkelijk mogelijk te maken. Nagenoeg alle WordPress websites die weinig aan beveiliging doen, hebben de admin-pagina op www.<hierjouwdomeinnaam>>/wp-admin. Dit maakt het voor hackers makkelijk om bij jouw website te bepalen hoe ze binnen kunnen dringen. Je kunt deze directory het beste hernoemen naar een unieke directory. Hiervoor is een handige plugin beschikbaar;  All In One WP Security & Firewall. Maak WordPress webhosting veilig, gebruik de goede plugins.Je krijgt met deze plugin snel inzicht in de veiligheidsstatus van jouw website en je kunt makkelijk aanpassingen doen om het veiliger te maken. Zo ben je goed op web om jouw WordPress webhosting veiliger te maken!

Wat kan boóóp voor je doen?

Vanaf nu biedt boóóp jou professionele ondersteuning bij de beveiliging van jouw WordPress webhosting installatie. Boóóp controleert op regelmatige basis de status van jouw installatie en voert een pro-actief updatebeleid. Als er een update beschikbaar is, dan wordt beoordeeld of deze probleemloos geïnstalleerd kan worden en als dit kan, dan doet boóóp dit ook. Is er een versieconflict, dan wordt gekeken waar het probleem vandaan komt en wordt deze alsnog geupdate zodra dit veilig kan gebeuren. (Soms is het beter om er even mee te wachten).

Heb je interesse in ondersteuning bij het updaten, dan kun je contact met de helpdesk opnemen. Onze technische experts zullen in overleg met jou kijken hoe het updaten van jouw website(s) het beste kan plaats vinden en na een korte analyse kunnen we een voorstel doen. Neem snel contact op met de helpdesk en vermeld in jouw bericht om welke website(s) het gaat!